חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

טוגו – בודדיםחזרה

עצמאות לטוגו 1960 / אירועים
לזכר קונראד אדנאואר 1968 /אישים
חנוכת נמל לומה 1968 /תחבורה פיתוח אירועים
140 שנה למות גתה 1972 /אישים ספרות
12 שנה לאגודה הבינלאומית לפיתוח ספריות באפריקה 1969 /ארגונים בינלאומיים ספרות פיתוח