חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

מעטפות וגלויות מיוחדות

c.1960s האיים המלדיביים איגרת האוויר
ירושלים 1949
עיצוב של שמיר עבור גיליון מכתב  עם בול בערך של 1.70 ל"י שלא אושר. 
עשור הצנחנוּת העברית, 1955
תרום לקרן המגן, 1956
ליום הזכרון תשכ"ב, 1962
פתיחת סניף הדואר בירושלים המאוחדת, 1967
פתיחת סניף הדואר ברמאללה, 1967
פתיחת סניף הדואר ביריחו, 1967
פתיחת סניף הדואר בחברון, 1967
פתיחת סניף הדואר בג'נין, 1967
פתיחת סניף הדואר בטול כרם, 1967
המכביה הרביעית (המעטפה הימנית בלבד), 1953
הקונגרס ה-4 הבין-לאומי של מגדלי הדרים באזור הים התיכון, 1956
יום העצמאות ה-8 למדינת ישראל 1956