חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

גאנה – בודדיםחזרה

בול מיוחד בערך של לירה שטרלינג אחת
יום זכרון ג'ון פ. קנדי 1965 /אירועים אישים
ועידת אקרה לעולם ללא פצצה 1962 /אירועים
שנה לחתימת אמנה לאחדות אפריקה 1964 /אירועים
יוםצ המייסד נקרומה 1963 /אירועים אישים
יום השנה הראשום להקמת הרפובליקה 1961 / אירועים