חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

40'

נייר סיגריות - 10 שנות יצור
10/5/49 הצופה, יער המגינים על אדמת ישראל
א.ט.ס. חיל עזר לנשים, הצבא הבריטי - הארץ, 1944
חיל עזר לנשים ATS, הצבא הבריטי - Life in Palestine, 1944
צה-דה מן שוקולדה למריחה - פלסטיין פוסט, 1948
צה-דה מן שוקולדה למריחה - דבר, 1948
אקמן - הארץ, 1946
כתבּ - ג'רוזלם פוסט, 1946
כתב - פלסטיין פוסט, 1946
כתב - פלסטיין פוסט, 1946
מס עם לוחם - הארץ, 1942
מס עם לוחם - הארץ, 1943
מס עם לוחם - הארץ, 1942
מס עם לוחם - הארץ, 1942
מס עם לוחם - הארץ, 1942
מס עם לוחם - הארץ, 1942
מס עם לוחם - הארץ, 1943
סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1946
סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1947
סיגריות אמפייר - הארץ, 1945
סיגריות סימון ארצט פייבוריט - דבר, 1946
סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1945
סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1946
סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1946
סיגריות ראודור - פלסטיין פוסט, 1949
סיגריות דוגמא - פלסטיין פוסט, 1948
סיגריות דוגמא - פלסטיין פוסט, 1948
סיגריות דוגמא - פלסטיין פוסט, 1947
סיגריות אודם - הארץ, 1940
עסיס - פלסטיין פוסט, 1947
מיץ עסיס - פלסטיין פוסט, 1946
ריבות עסיס - פלסטיין פוסט, 1947
כרוב עסיס - פלסטיין פוסט, 1944
בראש השיירה פורד - דבר, 1948
עיתון התעשייה - מיטוּבה, חומרי גלם לתעשיית הטקסטיל, 1943
תוצרת עסיס - הארץ, 1943
סיגריות אלף - דבר, 1940
ארגמן, צביעה ואשפרת בדים - עיתון התעשייה, 1949
סיגריות סימון ארצט - עיתון התעשייה, 1942
עת לפרוץ ועת לבנות, ברכות ליום העצמאות, עסיס, פלסטיין פוסט, 1949
תל אביב, סיגריות דוגמא - דבר, 1949
חיפה, סיגריות דוגמא - דבר, 1949
סיגריות סימון ארצט - דבר, 1948
עסיס, אחים בז'רנו, מועדים לשמחה - דבר, 1949
אריזה 50 סיגריות ראודור - הפועל הצעיר, 1949
סיגריות דוגמא - דבר, 1948
סיגריות דוגמא - דבר, 1948
סיגריות דוגמא - דבר, 1949
מִלוה מלחמה - דבר, 1949
מִלוה מלחמה - דבר, 1949
המִלוה הלאומי - הארץ, 1948
המִלוה הלאומי - דבר, 1948
בונבונירות צֶה-דֶה - הפועל הצעיר, 1948
אחים בז`רנו, בית חרושת לסיגריות, ברכות לשנה החדשה - דבר, 1948
עסיס, אחים בז'רנו, ברכות לשנה החדשה - דבר, 1948
המִלוה הלאומי - דבר, 1948
המִלוה הלאומי - הפועל הצעיר, 1948
המִלוה הלאומי - דבר, 1948
עסיס בתערוכת השימורים - דבר, 1946
יום העציר והאסיר - הפועל הצעיר, 1947
מס להגנתנו - דבר, 1948
סיגריות סימון ארצט, יפארנג` עסיס - הארץ, 1946
אקמן - דבר, 1946
מפעל מיוחד להצלה ועליה - הארץ, 1946
המשתתפים בבנית ההרחבה של אקמן - הארץ, 1946
אקמן, 5 מחירים אחידים - דבר, 1946
סימון ארצט פייבוריט - דבר, 1945
המאורע בתל אביב, אקמן - הארץ, 1946
המאורע בתל אביב, אקמן - הארץ, 1946
המאורע בתל אביב, אקמן - הארץ, 1946
המאורע בתל אביב, אקמן - הארץ, 1946
סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1945
סיגריות סימון ארצט פייבוריט - דבר, 1945
עסיס עגבניות - דבר, 1945
סיגריות סימון ארצט - דבר, 1945
קומפוטים עסיס - דבר, 1945
עסיס, ברכות לראש השנה - במעלה, 1945
עסיס, אחים בז'רנו, ברכות לשנה החדשה - דבר, 1945
סיגריות סימון ארצט פייבוריט - דבר, 1945
קומפוטים עסיס - דבר, 1945
סיגריות אמפייר - פלסטיין פוסט, 1945
אמפייר, סיגריה וירג`יניה - הארץ, 1945
זבלים חימיים, ש' מזל - הארץ, 1945
סיגריות סימון ארצט פיבוריט - דבר, 1945
סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1947
משקה יפארנג`, עסיס - הארץ, 1945
סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1945
אמפייר, סיגריה וירג`יניה - פלסטיין פוסט, 1945
סיגריות סימון ארצט - הארץ, 1945
סיגריות אמפייר - הארץ, 1945
סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1945
אמפייר סיגריה וירג`יניה - הארץ, 1945
אמפייר סיגריה וירג`יניה - פלסטיין פוסט, 1945
אמפייר סיגריה וירגי`יניה - פלסטיין פוסט, 1945
משקה יפארנג`, עסיס - פלסטיין פוסט, 1945
פליז מס' 1 - פלסטיין פוסט, 1945
סיגריות סימון ארצט - הארץ, 1945
סיגריות סימון ארצט - הארץ, 1945
מפעל מיוחד להצלה ועליה - הארץ, 1945
עסיס, קטשופ עגבניות - פלסטיין פוסט, 1941
עסיס, פלחי אשכוליות - פלסטיין פוסט, 1945
עסיס, מוצרי פֵּרות וירקות - Life in Palestine, 1944
פליז מס' 1 - הארץ, 1945
עסיס, מרק עגבניות - הארץ, 1944
עסיס, מרק עגבניות - פלסטיין פוסט, 1944
עסיס, פלחי אשכוליות - דבר, 1944
עסיס, כרוב חמוץ - פלסטיין פוסט, 1944
עסיס, קטשופ עגבניות - דבר, 1944
עסיס, פלחי אשכוליות - פלסטיין פוסט, 1944
ריבות עסיס - דבר, 1944
ריבות עסיס - פלסטיין פוסט, 1944
עסיס, כרוב חמוץ - דבר, 1944
משקה עסיס יפארנג' - דבר, 1944
משקה עסיס יפארנג' - פלסטיין פוסט, 1944
משקה עסיס יפארנג' - דבר, 1944
משקה עסיס יפארנג' - פלסטיין פוסט, 1944
משקה עסיס יפארנג' - פלסטיין פוסט, 1944
סיגריות אטלנטיק וירג`יניה - פלסטיין פוסט, 1944
משקה יפארנג`, עסיס - Life in Palestine, 1944
סיגריות כְּסַנְתִּי - פלסטיין פוסט, 1944
עסיס - ג'רוזלם פוסט, 1943
עסיס, הוזלת מחירים - הארץ, 1944
עסיס, הוזלת מחירים - פלסטיין פוסט, 1944
סיגריות אטלנטיק וירג`יניה - הארץ, 1944
עסיס - הארץ, 1943
עסיס, איכות לפני המלחמה - פלסטיין פוסט, 1943
עסיס, איכות לפני המלחמה - דבר, 1943
סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1943
עסיס, מרק עגבניות - פלסטיין פוסט, 1942
נייר טרום מלחמתי לסיגריות סימון ארצט - דבר, 1942
מיץ עסיס - הארץ, 1942
סיגריות דפנה - דבר, 1942
סימון ארצט (הדוגמן: גבריאל שמיר) - הארץ, 1942
סיגריות דפנה - Life in Palestine, 1942
מיץ עסיס - Life in Palestine, 1942
סיגריות סימון ארצט, 1941
סימון ארצט, סיגריות - פלסטיין פוסט, 1941
ריבות מרמלדות עסיס - Life in Palestine, 1941-42
סיגריות סימון ארצט - דבר, 1942
סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1942
סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1941
סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1941
קטשופ עסיס - Life in Palestine, 1941
סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1941
סיגריות דפנה - במעלה, 1941
סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1941
סיגריות סימון ארצט - דבר, 1941
רסק עגבניות עסיס - דבר, 1940
מרק עגבניות עסיס - דבר, 1942
סיגריות אודם - במעלה, 1941
סיגריות אודם - פלסטיין פוסט, 1941
סיגירות סימון ארצט - דבר, 1941
סיגריות דפנה - פלסטיין פוסט, 1940
סיגריות דפנה עם פרסים - פלסטיין פוסט, 1940
סיגריות דפנה עם פרסים - דבר, 1940
כרוב כבוש עסיס - דבר, 1940
אורנז`ד ממיץ עסיס - דבר, 1940
פורד - פלסטיין פוסט, 1940
פורד - תכנייה הבימה, 1940
סיגריות אודם - פלסטיין פוסט, 1940
סיגריות דפנה - דבר, 1940
משקה אורנז'ד ממיץ עסיס - דבר, 1940
משקה אורנז'ד ממיץ עסיס - פלסטיין פוסט, 1940
סיגריות דפנה - דבר, 1940
סיגריות דפנה - דבר, 1940
סיגריות אודם - דבר, 1940
הסנה, מגן לכל - דבר, 1940
סיגריות דפנה - דבר, 1940
סיגריות דפנה החדשות - פלסטיין פוסט, 1940
מכוניות משא פורד - דבר, 1940
סיגריות אודם - דבר, 1940
עסיס - פלסטיין פוסט, 1940
עסיס המחודש התחיל בעבודה - דבר, 1940
עסיס המחודש התחיל בעבודה - דבר, 1940
עסיס - הארץ, 1940
סיגריות אודם בלי פית שעם - דבר, 1940
סיגריות אודם בלי פית שעם - דבר, 1940
שירות פורד - פלסטיין פוסט, 1940
סיגריות אודם - דבר, 1940