חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

סֶמל הזמריָה

גדעון שמיר ביקר ב-2010 בזמריה והבחין בסמל הארגון. הוא חשב שהוא דומה מאוד לאקס ליבריס שעיצב אביו, מקס, עוד כשהיה גדעון ילד. בבואו הביתה בדק את האקס ליבריס המודבק על חוברת תווים, והנה הסמל זהה. לפי היצירה שבחוברת התווים תיארך גדעון את האקס ליבריס ל-1950 או 1951.

נכנסתי לוויקיפדיה לערך "זמריהוקיבלתי במקומה את "פרופס". אהרון צבי פרופס, כתוב שם, היה ממנהיגי בית"ר. הוא הקים אגודה לחגיגות זמר בשם "הזמיר". אחר כך ייסד את תחרות הנבל הבין-לאומית ומאוחר יותר – את פסטיבל ישראל.

כיוון שהוא היה בית"רי, בדקתי אם הוא נתן את הארכיון שלו לארכיון ז'בוטינסקי. נעניתי בחיוב: גם את הארכיון שלו וגם את של אשתוביקרתי במצודת זאב ומצאתי מסמך של אגודת הזמיר – בלא סמלמאמצע יולי 1952, ומסמך נוסף – עם סמלמסוף יולי של אותה שנה. זהו הסמל המופיע באקס ליבריס של גדעון בן ה-10 או ה-11.

בעיתון דבר מצאתי כמה מודעות המבשרות על פתיחת הזמריה הראשונה ב-6.8.52, כולן נושאות את הסמל.

עדיין אין בידי הוכחה לכך שאגודת הזמיר הזמינה את הסמל מסטודיו שמיר. ארכיון רופס הוא ארכיון משפחתי ואינו כולל את כל החומר של הזמיר. מידע פיננסי יש רק לגבי הזמריה הרביעית.

גדעון יצר קשר עם יוסי פרוסט, שאמר שהוא עוסק עכשיו בהיסטוריה של הזמריה והבטיח לנסות למצוא מי עיצב את סמל הזמריה

בארכיון הציוני המרכזי ישנה כרזה של הזמריה הראשונה, מעוצבת ע"י האחים שמיר. סמיכות הזמנים בין הכנסת הסמל לשימוש לזמריהחודש אחד בלבדמחזקת את ההשערה ששמיר עיצבו גם את הסמל, גם את הכרזה וגם את המודעה לזמריה.

יורם שמיר 2010