חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

מעריב - לוגו

עוד מילדות אני יודע שאת הלוגו של מעריב עיצבו האחים שמיר. בראשית 2011 עלה מעריב באתר "עיתונות היסטורית" והייתה זו הזדמנות לסייר בגליונות הראשונים. הבנתי מיד שראשי המדורים מעוצבים בסגנון שמירי מובהק. רק אחד מהם היה חתום ע"י שמיר.

דיברתי עם היועץ המשפטי של מעריב, יצחק ברמן (לימיםיו"ר הכנסת), והוא זכר את המשפט שבו תבע ידיעות אחרונות את מעריב על גניבת השם. הוא לא ידע  דבר בקשר לסמלילים של המדורים.

גם עידו דיסנצ'יק, לימים עורך מעריב, לא ידע דבר. גם ארכיון מעריב לא מחזיק תכתובת עם אמנים שעבדו עבור העיתון.

העברתי את החומר למכון שנקר ותיארתי לעצמי שהם יכתבו: "מיוחס לאחים שמיר".

בראשית אוקטובר פנה אלי ירום ורדימון וביקש את דברי ההספד שכתב על גבריאל שמיר עשרים שנה לפני כן. חיפשתי בתיק האבלולא מצאתי. הסתכלתי בתיק אחר באותה מגירהומצאתי לא רק את ההספד של ורדימון אלא גם את של שלום רוזנפלדכך כתב, בין השאר: "הכרתיו מקרוב בימים שפקד את משרדֵי מעריב ותרם את תרומתו לעיצוב חזותו החיצונית". 

יורם שמיר 2012