חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

ביקורת על הסמל

אילון גלעד על האיורים בבסיס סמל המדינה
מאמר של בני ציפר בהארץ שתוקף את סמל המדינה 13.2.2014