חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

ד"ר מרדכי נאור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

 שלום יורם

קיבלתי את הספר.
הוא כ ב י ר - תרתי משמע.
מלאכת מחשבת ממש.
בלעתי אותו מתחילתו עד סופו.
ברכותיי לך ולכל העושים במלאכה.
בידידות,
ד"ר מרדכי נאור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל