חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

יוסף קיסטר, היסטוריון

 פרקים בתולדות התנועה הציונית ותחיית עם ישראל בארצו נפרסים בדפי האלבום המהודר , "האחים שמיר – מעצבים שהיו לסמל", (הוצאת אלול, תל-אביב תשע"ז -2016). מכול כרזה, בול, שטר כסף, מטבע, איור, סמליל, בא לידי ביטוי גרפי כישרון העיצוב ורגשות אהבתם לעם ולמולדת. האחים גבריאל ומקסים שמיר, ליוו את היישוב העברי ומדינת ישראל בתיעוד עיצובי מאז עלייתם ארצה מלטביה בשנת 1934 ונמשכה גם בארבעה העשורים הראשונים להקמת המדינה. סמל מדינת ישראל אותו אישרה מועצת המדינה ביום י"א בשבט תש"ט (10 בפברואר 1949) הוא תמצית תרומתם להגשמת חלום הדורות. זכה יורם א' שמיר, בנו של גבריאל שמיר, להוציא לאור אלבום מהודר זה ולשמר "האגדה לבית שמיר", לדורות הבאים.

יוסף קיסטר, היסטוריון