חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

תגלית חדשה בחום אוגוסט

בראשית השבוע פנה אלי דיויד סלע, עורך "70 שנה אחרי" בישראל היום, וביקש לדעת מה התאריך של כרזת דואר ישראל "הקדם ברכותיך לחג", שעוצבה על ידי האחים שמיר. מצאתי שהכרזה פורסמה בשנות ה-60. ידעתי שסלע יתאכזב ולכן חיפשתי כרזות אחרות עבור שירותי הדואר.
במסגרת החיפושים נתקלתי בכרזה של חבל ימי לישראל – מחאה נגד סגירת שערי הארץ ע"י שלטונות המנדט הבריטי. התאריך 23.11.38 הצביע על הטרגדיה של אלפי פליטים יהודים מאירופה שניסו להגיע לארץ ישראל. ביום הזה החליט הפרלמנט הבריטי שאין מקום לפליטים בפלשתינה ובארצות חבר העמים הבריטי.
פניתי להיסטוריון ד"ר מרדכי נאור לשמוע חוות דעתו. הוא ציין ש II איננו נובמבר אלא פברואר על פי האלפא בית הרומי (גם התאריך העברי בכרזה, ששנינו לא שמנו לב אליו, מאשש את המועד). זה היה מועד היסטורי - פתיחת נמל תל אביב. הימים היו ימי המרד הערבי שבו השביתו הערבים את נמל יפו. ממשלת המנדט התירה ליהודים לבנות נמל בתל אביב.
הסצנה שציירו שמיר מראה סירה "עלייה" שמביאה נוסעים מן האנייה "הר-ציון" שעוגנת במרחק. יד מושטת לאשה כדי לעזור לה לעלות למזח. לא מצאתי ראיה ש"הר-ציון" השתתפה בחנוכת הנמל ואני משער שסטודיו שמיר התבקש ע"י חבל ימי לצייר אותה (הועידה הראשונה של חבל ימי התקיימה על סיפון האנייה ב-1937). מחקר של נאור העלה שהיה רק עולה אחד בין הנוסעים הראשונים שהגיעו לנמל תל אביב.
דיויד סלע לא התייאש והציג את הכרזה של שמיר "הקדם ברכותיך" בפינת "ד"ש מפעם" בערוץ 13 בטלוויזיה.
יורם א. שמיר, אוגוסט 2021