חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

נפתרה התעלומה

 במהלך הכנת מאמר לגיליון מיוחד של "עתמול" לציון 100 שנה לארכיון הציוני העבירה לי העורכת מרוה בלוקה את המאמר מקוצר וערוך. משפט אחד הפליא אותי: "גבריאל שמיר העביר לארכיון 32 כרזות ב-1991". אני זכרתי העברתי את כל העיזבון האמנותי של אבי ב-1994 וגם בדקתי בקטלוג אוסף שמיר, שהוציא הארכיון: "הארכיון האישי של האחים שמיר נמסר לארכיון הציוני המרכזי ע"י יורם שמיר, בנו של גבריאל שמיר, בשנת 1994"

במענה לשאלתי על מקור האינפורמציה , שלחה לי העורכת צילום מפנקס הרכישות של הארכיון הציוני.
כעבור מספר שנים, לאחר משא ומתן ממושך בין מכון שנקר לתעוד גרפי והארכיון הציוני, הבאתי - בעזרת ויולט גלבוע מאוניברסיטת הארווארד - לשיתוף פעולה בין שני המוסדות. אז התבהר לי שברשות הארכיון יש מספר כרזות שמיר גדול יותר מהמספר שמסרתי ב-1994.
בעזרתה של עורכת "עתמול" נפתרה התעלומה: בשנה האחרונה לחייו העביר גבריאל שמיר ליורם מיורק, אז מנהל הארכיון הציוני, כרבע מהכרזות שהיו ברשותו.
יורם שמיר, אוגוסט 2019