חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

טעות לעולם חוזרת

 
כרזה "יקום חזון הנגב" הוצגה בתערוכה של כרזות קק"ל בסינמטק תל אביב ב-2015 עם הכתובית 'אמן בלתי ידוע". כעבור שנה נכללה כרזה זו בספר האחים שמיר ובשנה אחריה בתערוכה "ארץ נהדרת" של כרזות שמיר בגלריה העירונית כפר סבא. בלוח השנה של פלפוט לשנת 2017-2018 יוחסה כרזה זו לפרנץ קראוס.
איזו גרסה נכונה? בכרזה קשה להבחין בחתימה כלשהי ולכן לא הוצגה באתר האחים שמיר. בעת הכנת ספר האחים שמיר, שלח הארכיון הציוני 80 כרזות שמיר לסטודיו אלול, כולל "יקום חזון הנגב".
אוצרת "ארץ נהדרת" מאירה פרי-היימן הזמינה סריקות של כרזות מסטודיו אלול על פי ספר שמיר, כולל "חזון הנגב". עורכת לוח השנה של פלפוט, מרים דורפצאון, קיבלה את הכרזה מאותו ארכיון ששלח לסטודיו אלול את כרזות שמיר, אלא שהפעם ייחס הארכיון הציוני את "חזון הנגב" לפרנץ קראוס. היא הציבה את הכרזה בשער לוח השנה.
את הדילמה של כרזה ללא חתימה תיארתי בשיח גלריה בכפר סבא. כעבור יומיים כתב לאתר שמיר אדם שנוכח בשיח הגלריה - בני דולינסקי; הוא מצא חתימה של קראוס בפינה השמאלית התחתונה של
הכרזה והפנה את תשומת לבה של האוצרת. החתימה היתה בנגטיב באותיות דקות ושבורות.
הצטערתי שהכרזה הסתננה בטעות לספר ולתערוכה, אך אני שמח לתת קרדיט לקראוס על כרזה מעולה.

יורם א. שמיר אוגוסט 2017