חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

מפעלים רמת-גניים

ביוני 2009 פנה אלי ד"ר מרדכי נאור בשאלה: האם יש לך מוֹדעוֹת של עסיס ושל סיגריות בז'רנו?

הוא קיבל עליו לכתוב ספר עבור בית קריניצי, מוזיאון לתולדות רמת גן, על מפעלי תעשייה ברמת גן. עניתי בחיוב: במכון שנקר, בארכיון הדיגיטלי שלהם, יש עשרות מודעות של האחים שמיר למוצרים של עסיס ושל בז'רנו. הצעתי גם מודעות לבית החרושת לשוקולדה צה-דה, אך מוטקה אמר שאין הוא בטוח שהמיקום של צה-דה היה בשטח שיפוטה של רמת גן.

כעבור מספר ימים ישבתי בבית אריאלה ובדקתי אם יש בעיתון הצופה מודעות ייחודיות לקהל הדתי. אם אמצא מודעות כאלו, שלא הופיעו בדבר ובהארץ (שאותם כבר עברתי), אעבור על הצופה ואחפש מודעות שעוצבו ע"י האחים שמיר.

נתקלתי במודעה של "אורלוגין" לשעוני שבת, מודעה טיפוגרפית שעוצבה ע"י סדר הדפוס. הכרתי את אורלוגין מסדרה של מודעות הומוריסטיות שעיצבו שמיר לשעון המעורר מתוצרת אורלוגין. הסדרה הופיעה בדבר ובהארץ, ומודעה אחת השלימה את הסדרהבתוכניה של הפילהרמונית. החידוש במודעה של אורלוגין שהופיעה בעיתון הצופה הוא שבפעם הראשונה היה אזכור של מקום המפעל: רמת גן.

את כל זה סיפרתי לחברי גד נירי. תגובתו הייתה: "יש לי עוד מפעל רמת גני בשבילך: 'כתב', מפעל לעטים נובעים. בילדותי התגוררנו ליד המפעל, ברחוב ביאליק ברמת גן". סיפרתי לו שהאחים שמיר עיצבו מודעות גם עבור 'כתב', והן כבר נמצאות בארכיון של מכון שנקר.

לבקשתי הכינה שני ברבר ממכון שנקר דיסק המכיל את כל מודעות המפעלים הרמת-גניים שמצאתי: עסיס, סיגריות בז'רנו, צה-דה, כתב ואורלוגין. מוטקה נאור הודה לי על "האוצר" הזה.

נחכה ונראה כמה מתוך האוצר הזה יופיע בספרו של נאור.

אגב, המגעים עם מוזיאון רמת גן הביאו שתי הפתעות: שתי סדרות היתוליות שציירו האחים שמיר עבור האחים בז'רנו וכן ספר של מועצת פועלי רמת גן: "בעבודה וּבמאבק". את עטיפת הספר הזה מייחס מנהל הארכיון לשמיר. הסתכלתי על העטיפה: סגנון שמירי מובהק. ביקשתי לסרוק את העמוד עם הקרדיט.

קיבלתי. ציור העטיפה, כך כתוב בספר: י' שמיר. כיוון שאני יכול להעיד בשבועה שלא אני עיצבתי את העטיפה ואף לא ראיתי אותה עד אותו יום של חודש ספטמבר 2009, נותרו שתי אפשרויות: האחת, שהעטיפה עוצבה ע"י האחים שמיר אך בקרדיט נפלה טעות. השנייה, שהעטיפה עוצבה ע"י מעצב אחר שגם שמו שמיר. ראובן כהן, ראש מכון שנקר, בחר באפשרות השנייה.  

יורם שמיר  2009