חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

מודעה פשיסטית

בעיתן דבר מנובמבר 1950 מצאתי ידיעה תחת הכותרת "מודעה פאשיסטית". לידיעה נלווה תצלום כרזה של הציונים הכלליים בבחירות העירוניות. המאמר מכנה את הטקסט, את האיור ואת הצבעים של הכרזה "פאשיסטיים". האיור והטיפוגרפיה טיפוסיים לשמיר. בעיקר מוּכּרת דמות הגבר שהופיעה במודעות של שמיר. הצילום של הכרזה בעיתון היה קטן מדי, ואי אפשר היה למצוא חתימה כלשהי

חיפשתי את הארכיון של מפלגת הציונים הכלליים. נאמר לי שהחזיקו את הארכיון בדירה שכורה במשך עשרים שנה. מישהו החליט שחבל על הכסף והעבירו את הארכיון בחלקו למצודת זאב ובחלקו לחיריה. פניתי לארכיון ז'בוטינסקי. "אין גישה לכרזות", נאמר לי. פניתי למדרשה הליברלית, ולא כלום.

פניתי לארכיון הציוני, והכרזה נמצאה! כעת אפשר להגדיל את התצלום. לא, אין חתימה. העברתי את הסריקה למכון שנקר. הסכמתי עם ראובן כהן שנציין: מיוחס לאחים שמיר.

מאוחר יותר מצאתי בעיתון הארץ מאוקטובר 1950 מודעה עם אותו איור.

חיפשתי בעיתון הבוקר של הציונים הכלליים תגובה להתקפה של דבר, אך הפעם העליתי חרס בידי

יורם שמיר