חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

דפי קרב

ב-2008 מצאתי בתיק מכתבים של גבריאל שמיר, תיק המונח אצלי שנים רבות, מכתב מאל"מ פלג תמירראש מחלקת שלישות בחיל האוויר. תמיר מודה לאבי על עיצוב דפי קרב בימי הכוננות ומלחמת ששת הימים. פניתי למוזיאון חיל האוויר - אין אצלםפניתי לארכיון צה"ל - אין אצלם, אבל הם ידעו להפנות אותי לביטאון חיל האוויר.

פניתי למערכת ונעניתי בחיוב: דפי קרב מ-1967 נמצאים במשרדיהם בקריה. העורך, ליאור אסטליין, הזמין אותי לסרוק את הגליונות. כשהגעתי למשרדו, ראיתי על הקיר כרזה של השירות הבולאי המודיעה על הנפקת בול חיל האוויר. החתימה: שמיר.

דפי קרב ארוזים באגד עם עטיפה חיצונית. את העטיפה הכרתי מיד, אבל את דפי הקרב לא ראיתי מעולם.

כולם חתומים בידי שמיר.

הדפים גדולים מהסורק. העורך ביקש מהצלמת שלו לצלם אותם עבורי. את הדיסק העברתי למכון שנקר

יורם שמיר  2008