חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

גיוס לצבא הבריטי

כרזות הגיוס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, וּבהן גם כרזות של שמיר, מופיעות בספרים רבים וּבתערוכות. איני יודע אם הכרזות הוזמנו ועוצבו בסטודיו שמיר או שעוצבו בידי גבריאל שמיר ששירת  בצבא הבריטי. איני יודע גם אם הכרזות הופקו ע"י הסוכנות היהודית או ע"י הצבא הבריטי. אני מניח שכרזה כמו "לנקם וגאולה" הוזמנה ע"י הסוכנות וכרזה "Join the Navy" הוזמנה ע"י הבריטים.

טלי שלֵו, מנהלת מוזיאון ההגנה, כתבה עבודה מצוינת על הכרזות האלו לקורס מוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

באביב 2008 הייתי בכנס בבית הגדודים ושמעתי הכרזה כי בראש השנה ייפתח אגף חדש למתנדבי הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. כתבתי לרחל סילקו, מנהלת המוזיאון, שהאחים שמיר עיצבו כרזות לגיוס לבריגדה, לצי, לחיל הנשים ולצבא בכללו. הצעתי לה לכלול כרזות של שמיר בתצוגת הקבע. היא אמרה שהכל סגור ושאין אפשרות.להוסיף לתצוגה. היא ביקשה שאשלח לה צילומים של אבי מתקופת שירותו בחיל ההנדסה הבריטי. שלחתי לה מייל עם הנימוקים מדוע צריך להציג את שמיר וביקשתי שתראה את המייל הזה לממונים עליה.

כעבור חודשים אחדים טלפנה אלי רחל והודיעה בשמחה שכרזה אחת תוצג בתצוגת הקבע ושתצלום אחד של אבי בפלוגה הארץ-ישראלית למיפוי יוצג בסרט

האגף נפתח ביולי 2009 בטקס רב רושם. לאחר הטקס נערך סיור בתצוגה. בכניסה שלוש כרזות גדולות לגיוס לצבא הבריטי – בלא כרזה של שמיר. בהמשך הסיור גיליתי רפרודוקציה מוקטנת של כרזה "לנקם ולגאולה" של שמיר על קיר צדדי של ויטרינה. הייתה זו אכזבה מרה.

כעבור שבוע נסעתי שוב לאביחיל ללמוד טוב יותר את התערוכה. במסגרת תיאור תרבות הפנאי של החיילים הארץ-ישראליים מצאתי תמונה של גבריאל שמיר מצייר פורטרט של פלאח מצרי במועדון החייל בקהיר. אגב, בכל הכתוביות של צילומי הפנאי לא זוהו החיילים בשמותיהםבשלט ההוקרה, בפרק 'אספנים פרטיים', מופיע שמי.

הביקורת שלי על התצוגה מתמקדת בארבעה נושאים:
1.
דגש חזק על הבריגדה היהודית (5,000 חיילים) על חשבון המתנדבים לחילות האחרים (28,000).
2.
עיסוק מועט בלחימה, אולי מפני שהבריגדה נכנסה ללחימה ב-1945, שלושה שבועות לפני כניעת הכוחות הגרמניים באיטליה.
3.
התעלמות מנושא ההשתמטות והמאבק בה.
4. בכניסה מוצבים פסליהם של ז'בוטינסקי ושל טרומפלדור כהוקרה לתרומתם להקמת הגדודים העבריים במלחמה הראשונה. עתה, כאשר נפתח אגף המלחמה השנייה, מן הראוי להציב את פסלו של משה שרתכתבתי על כך למתן וילנאי והוא הבטיח להתייעץ עם המומחים. כתבתי ליעקב שרת והוא תמך ברעיון שלי, אך אמר שאין לו אמצעים לממן פסל כזה.

במרץ 2010 נפתחה במוזיאון ארץ ישראל תערוכה בשם "אשה עבריה אל הדגל!" האוצרת, בתיה דונר, בחרה לכרזה ולהזמנה של התערוכה את הכרזה של האחים שמיר: "הצטרפי אלינו אחות יקרה!" עוד שלוש כרזות הוצגו בתערוכה עצמה (אחת מהן עוצבה ע"י יוסף והוצגה בתערוכה בטעות ככרזה של שמיר). עבודה נוספת של שמירמודעה לסיגריות "דפנה", נמצאה בגליון של "עולם האשה" משנת תש"ג (1943).

יורם שמיר 2010