חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

בולי קק"ל

רציתי לוודא שאת הבולים הנמצאים אצלי אמנם עיצבו האחים שמיר וכן לברר את מועד ההנפקהשאלתי בהתאחדות הבולאים אם יש להם קטלוג המציין את שמות המעצבים. התשובה הייתה שלילית

ביקרתי בביתו של אריה לינדנבאום, לשעבר בעל טור פילטליה בעיתון הארץ, אלא שהייתה לו רשימת בולים בלבד, בלא שמות המעצבים. אגב, הוא הציג לפנַי אוסף מרשים ביותר של בולים, של אגרות ושל גלויות מהשואה. הבאתי אליו את פרופ' דינה פורת, ראש המכון לחקר האנטישמיות באוניברסיטת תל אביב.

דיברתי עם גדעון להריס, לשעבר ראש מפעל הבולים של הקרן הקיימת לישראל, והוא הפנה אותי לקטלוג של סידני רוכלין. הקטלוג נמצא בספריית ההתאחדות ואין בו שמות מעצבים.

בתיה לשם מהארכיון הציוני המרכזי הפנתה אותי לקק"ל. האנשים שם לא ידעו על מה אני מדבר ובלית ברירה כתבתי פניָה באתר

קיבלתי תשובה מחזי, חשב אגף החינוך של קק"ל: יש קטלוג של J. Kaplov  משנת 1937. ליד חלק מהבולים מצוין שם המעצב

נסעתי לירושלים לארכיון הציוני, עיינתי בקטלוג וגיליתי רק בול אחד שלידו צוין שם המעצב. זה לא היה שמיר.

חזי אמר לי שהם מתכוננים להוציא לאור קטלוג חדש. ביקשתי אותו שיציינו את שמות המעצבים.

התברר שהתיקים של מפעל הבולים נמצאים בארכיון הציוני. ייתכן שיש בהם מסמכים המעידים על זהות המעצבים של הבולים.

מצאתי התכתבות בין מחלקת הבולים של קק"ל לבין הסתדרות המורים וּבה נידונה סדרה "כבד את מוריך". את הסדרה עיצבו האחים שמיר.

החלטתי לפנות ליחיאל לקט, שסיים את תפקידו כיו"ר קק"ל ונשאר בארגון כיו"ר מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתישבות. יחיאל היה הבוס שלי כאשר הייתי שליח עליָה בשיקגו בשנים 1974-76.

יורם שמיר 2010

קישור לעבודות