חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

מעטפות היום הראשון

השירות הבולאי נותן קרדיט מלא למעצבי הבולים בקטלוגים שלו, מה שלא עושים קק"ל והתאחדות הבולאים, אלא שמעטפות יום הופעת בול אינן זוכות ליחס הזה, כמו גם דברי בולים. האם אפשר להניח שהמעצב של הבול מקבל תמיד הזמנה לעצב גם את המעטפה?

ראובן כהן, שהיה במשך שנים חבר בוועדה של השירות הבולאי שקבעה את נושאי הבולים, אמר לי שלא הייתה מדיניות עקיבה בעניין עיצוב המעטפות.

ביקשתי לבדוק בעצמי מי עיצב את המעטפות של בולים שעוצבו ע"י האחים שמיר ונתקלתי בסירוב.

"אין כניסה לזרים לארכיון השירות הבולאי". לאחר משא ומתן ארוך, ובהתערבות מנהל רשות הדוארבדק ב-2008 איציק גרנות, מנהל הפקה לשעבר, את תיקי הבולים וערך רשימה של מעטפות שעוצבו ע"י שמיר.

בידיעות שהופיעו בעיתונות בנוגע להנפקת בולים צוינו בדרך כלל שמות המעצבים של הבולים, כמו גם המעצבים של המעטפות. מן הידיעות שמצאתי בעיתונים הרכבתי רשימה שבה היו יותר מעטפות שמיר מאשר גילה גרנות בתיקי הבולים. הואיל והמידע שהופיע במספר עיתונים על אותו בול היה זהה, הנחתי שעורכי מדורי הבולאות בעיתונים השונים  קיבלו את המידע מאותו מקורמהשירות הבולאיביקשתי שיאתרו את תיקי ההודעות לעיתונות, והתשובה היתה "לא מצאנו".

מנהל 'תחום הפקה' הנוכחי, גדעון מרינסקי, כתב לי שיש להניח שרוב המעטפות של בולי שמיר עוצבו גם הן ע"י שמיר. עם זאת, המעטפה של בול בצלאל 1957 של שמיר עוצבה ע"י מרים קארולי.

בשנת 2010 ערך ינון ביילין, מנהל השירות הבולאי בדימוס, בדיקה נוספת, והוסיף מידע: יש להניח בסבירות גבוהה מאוד שמעטפות היום הראשון לשתי הסדרות של סמלי הערים (שעוצבו ב-1965 ע"י שמיר) עוצבו גם הן ע"י שמיר.

באותה הזדמנות קבע בייילין שאת המעטפה של בול הנגב 1950 של ראובן רובין עיצבו וינד-סטרוסקי, וזאת בניגוד למידע שקיבלתי ממדורי הבולאות, בנוסח זהה,  שמעטפת היום הראשון של בול הנגב עוצבה ע"י האחים שמיר (דבר, על המשמר 25.12.1950).

כעבור שנתיים, בספטמבר 2012, קיבלתי מהתאחדות הבולאים מדריך לאספן הישראלי – ידיעון לתייריםעברית וּברוסית), וּבו התפרסמה מודעה של בולי גפני הולילנד. במודעה הוצג  גיליון מזכרת לרגל הופעת בול פתח תקוה של שמיר וּשתי מעטפות של בול הנגב. מעטפה אחת הונפקה ע השירות הבולאי ומעטפה שניה ע"י מפיק פרטי. בשתיהן נראה מפרץ אילת המעוטר באלמוגים וּבצדפים. על המעטפה השנייה מתנוססת חתימתו של מ' שמיר. המחיר שביקש גפני עבור מעטפה זו, "היחידה בעולם", 2500 דולרהסברתי לו שאני מעונין רק בסריקה עבור מכון שנקר לתיעוד גרפי, והוא הבטיח לשלוח לי.

יורם שמיר  2012