חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

אספנים, היזהרו מזייפנים!

בפברואר 2013 הוצעו לאספן אמנות גדול מספר עבודות שהוצגו כעבודות חתומות של האחים שמיר, אחדות בתחום הבולאות ואחדות בתחום שטרות כסף.
מעטפה של בול ירושלים 1949 עם חותמת לציון כינוס האספה המכוננת (הכנסת הראשונה) ולצד הבול סקיצה בשחור-לבן. חתימות שני האחים מזויפות. הבול נראה אמִתי אך הסקיצה אינה דומה לסקיצה הצבעונית שהופיעה בתערוכת גרפיקה עברית של מוזיאון תל אביב ב-1999. וכאילו לא די בכך, נתגלו עוד שתי מעטפות עם בול ירושלים וציור של שער בחומה עם חתימות מזויפות של מ' שמיר ומעטפה של בול הנגב 1953 עם הקדשה "ממעצב הבול" (באנגלית). על פי קטלוג של השירות הבולאי מעצב הבול היה ראובן רובין, "בעיבוד וינד-סטרוסקי". בנו, דיוויד רובין, פסק בביטחון כי החתימה אינה חתימתו של אביו. על המעטפה ציור של שמיר וּבו מפרץ אילת. ברקע, בערפילים מעל הרי אדום, עיר צפופה עם רבי קומות. הכותרת - "אילת וחזונה".
מעטפה דומה הציע ליורם שמיר סוחר בולים בדיזנגוף סנטר. על מעטפה זו נוספו מספר אלמנטים: תאריך –דצמבר 1950 (באנגלית) ואנייה במפרץ.  טקסט של קרוב לחמישים מילים בא במקום ציור החזון - העיר הצפופה. החתימה של מ' שמיר – מזויפת.
האספן הגדול קיבל גם ארבע הצעות שהוצגו בפניו כסקיצות של האחים שמיר לשטרות כסף של בנק ישראל מ-1959. שטר 5 לירות ושטר 50 לירות נראים כהעתקים לא מוצלחים מן השטרות המקוריים. שני טרות נעשו על פי סקיצות הנמצאות בארכיון הציוני המרכזי והוצגו במוזיאון תל אביב.
הזייפן אינו מקצוען. בציור האמור להיות חצי לירה הוא לקח את הרקע החקלאי של שטר חיילת הנח"ל עם דמות פועל משטר 5 הלירות. כל מי שראה כרזות סוציאליסטיות, קומוניסטיות או ציוניות יודע שפועל חבוש כובע קסקט הנושא פטיש איננו אייקון של חקלאי אלא של עובד תעשייה.
כל "הסקיצות" נושאות חתימות מזויפות של מ' שמיר. המחיר – אלפי דולרים.

יורם שמיר