חדשות

ברושורים

 •  
  סטודיו שפטלוביץ', 1935

  קישור לעבודות:
 •  
  סטודיו שפטלוביץ' - דף פנימי

  קישור לעבודות:
 •  
  סטודיו שפטלוביץ' - דף פנימי

  קישור לעבודות:
 •  
  קק"ל - דורון לתלמיד בישראל
  לקוח: קק"ל. קרן קיימת לישראל
 •  
  עסיס
 •  
  תכנית חסכון "אגור" - בנק דיסקונט, 1961
  לקוח: בנק דיסקונט
 •  
  המועצה לישראל יפה