חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

תכנית לימודים לשנה זו 2012/13

 ראה דפים מתכנית הלימודים שבהם מתבקשים הילדים להתיחס לשימוש בציורים של חלוצים על שטרות הכסף