חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

כרזה של האחים שמיר "לנקם ולגאולה" נמכרה בשבוע שעבר ע"י "קדם"

כרזה של האחים שמיר "לנקם ולגאולה" נמכרה בשבוע שעבר ע"י "קדם", בית מכירות פומביות בירושלים. הכרזה השיגה מחיר של 3800 דולר, המחיר הגבוה ביותר במכירות פומביות  הידוע לנו.

הכרזה מראה חייל בריגדה מסתער עם רובה, ברקע הדגל הציוני נישא בידי חיילים נוספים והתפוצצויות.  "קדם" מתארך את הכרזה בשנת 1945 אך ייתכן שהופקה שנה קודם לכן

האחים שמיר עיצבו כרזות ומודעות אחדות לגיוס לצבא הבריטי בימי מלחמת העולם השנייהלצבא באופן כללי, לצי המלכותי, לחיל עזר של נשים ולבריגדה היהודיתהקמפיין, שנקרא "גיוס עברי", נוהל ע"י זרועות שונות של הכוחות המזוינים וע"י הסוכנות היהודית. אפשר להניח שכרזת הבריגדה הזו הוזמנה ע"י הסוכנות.

טלי שילו כתבה עבודה מקיפה על כרזות  בשנת 2005 במסגרת הקורס למוזיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב.

2.6.13