חדשות

תחרות שנתית לסטודנטים

עבודות המיוחסות לאחים שמיר

ועידת מגבית ההתגיסות וההצלה, בית הבימה 1945
הקונגרס הציוני הכ"ג 1951
מועדים לשמחה תש"י 1949
כרזת בחירות של הפועל המזרחי,שנות ה-50, באדיבות הספריה הלאומית
בולים ז'בוטינסקי-הרצל. אותו ציור של האחים שמיר מופיע בכרזה של תנועת החרות באתר שלנו
עטיפה לתעודת זהות 1974
מפעל אוקבה פלסטינה, שנות ה-30
סכיני גילוח אוקבה, שנות ה-30
MB – בירה 1957
MB – בירה 1957
מפעל הנוער למען קרן היסוד 1950
סכיני גילוח אוקבה, שנות ה-30
אלבום בולים של אחים בז'רנו, בית חרושת לסיגריות
אלבום בולים של אחים בז'רנו, בית חרושת לסיגריות
המִלווה העממי - הארץ
המִלווה העממי - הארץ
מיץ ממותק עסיס - הארץ, 1962
אריזות עסיס
בירה - ג'רוזלם פוסט, 1958
בירה - הארץ, 1956
בירה, המשקה עבורי - ג'רוזלם פוסט, 1954
בירה לכֹּח - ג'רוזלם פוסט, 1954
בירה לכח - ג'רוזלם פוסט, 1958
בירה - ג'רוזלם פוסט, 1958
בירה לכֹּח - הארץ, 1956
שוקולדה ליבר, 1948
ברכת ההסתדרות למדינה. חמישים ושתיים שנה להסתדרות
אחד במאי 1972. ביתנו ביתך
הסתדרות מלוכדת, ערובה להישגי העובד. חמישים ואחד שנה להסתדרות
כרזת בחירות מפא"י
כרזה לרגל שנת ה-33 שנה להסתדרות העובדים