חדשות

40'

  •  
    10/5/49 הצופה, יער המגינים על אדמת ישראל

    קישור לעבודות:
  •  
    א.ט.ס. חיל עזר לנשים, הצבא הבריטי - הארץ, 1944
  •  
    חיל עזר לנשים ATS, הצבא הבריטי - Life in Palestine, 1944
  •  
    צה-דה מן שוקולדה למריחה - פלסטיין פוסט, 1948
  •  
    צה-דה מן שוקולדה למריחה - דבר, 1948
  •  
    אקמן - הארץ, 1946
  •  
    כתבּ - ג'רוזלם פוסט, 1946
  •  
    כתב - פלסטיין פוסט, 1946
  •  
    כתב - פלסטיין פוסט, 1946
  •  
    מס עם לוחם - הארץ, 1942
  •  
    מס עם לוחם - הארץ, 1943
  •  
    מס עם לוחם - הארץ, 1942
  •  
    מס עם לוחם - הארץ, 1942
  •  
    מס עם לוחם - הארץ, 1942
  •  
    מס עם לוחם - הארץ, 1942
  •  
    מס עם לוחם - הארץ, 1943
  •  
    סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1946
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1947
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות אמפייר - הארץ, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט פייבוריט - דבר, 1946
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1946
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1946
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות ראודור - פלסטיין פוסט, 1949
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דוגמא - פלסטיין פוסט, 1948
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דוגמא - פלסטיין פוסט, 1948
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דוגמא - פלסטיין פוסט, 1947
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות אודם - הארץ, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    עסיס - פלסטיין פוסט, 1947
  •  
    מיץ עסיס - פלסטיין פוסט, 1946
  •  
    ריבות עסיס - פלסטיין פוסט, 1947
  •  
    כרוב עסיס - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    בראש השיירה פורד - דבר, 1948
    לקוח: חברה א"י לאוטומובילים בע"מ
  •  
    עיתון התעשייה - מיטוּבה, חומרי גלם לתעשיית הטקסטיל, 1943
    אוסף: ערן ליטוין
  •  
    תוצרת עסיס - הארץ, 1943
  •  
    סיגריות אלף - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    ארגמן, צביעה ואשפרת בדים - עיתון התעשייה, 1949
    אוסף: ערן ליטוין
  •  
    סיגריות סימון ארצט - עיתון התעשייה, 1942
    לקוח: אחים בז'רנו
    אוסף: ערן ליטוין
  •  
    עת לפרוץ ועת לבנות, ברכות ליום העצמאות, עסיס, פלסטיין פוסט, 1949
  •  
    תל אביב, סיגריות דוגמא - דבר, 1949
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    חיפה, סיגריות דוגמא - דבר, 1949
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט - דבר, 1948
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    עסיס, אחים בז'רנו, מועדים לשמחה - דבר, 1949
  •  
    אריזה 50 סיגריות ראודור - הפועל הצעיר, 1949
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דוגמא - דבר, 1948
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דוגמא - דבר, 1948
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דוגמא - דבר, 1949
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    מִלוה מלחמה - דבר, 1949
  •  
    מִלוה מלחמה - דבר, 1949
  •  
    המִלוה הלאומי - הארץ, 1948
  •  
    המִלוה הלאומי - דבר, 1948
  •  
    בונבונירות צֶה-דֶה - הפועל הצעיר, 1948
  •  
    אחים בז`רנו, בית חרושת לסיגריות, ברכות לשנה החדשה - דבר, 1948
  •  
    עסיס, אחים בז'רנו, ברכות לשנה החדשה - דבר, 1948
  •  
    המִלוה הלאומי - דבר, 1948
  •  
    המִלוה הלאומי - הפועל הצעיר, 1948
  •  
    המִלוה הלאומי - דבר, 1948
  •  
    עסיס בתערוכת השימורים - דבר, 1946
  •  
    יום העציר והאסיר - הפועל הצעיר, 1947
  •  
    מס להגנתנו - דבר, 1948
  •  
    סיגריות סימון ארצט, יפארנג` עסיס - הארץ, 1946
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    אקמן - דבר, 1946
  •  
    מפעל מיוחד להצלה ועליה - הארץ, 1946
  •  
    המשתתפים בבנית ההרחבה של אקמן - הארץ, 1946
  •  
    אקמן, 5 מחירים אחידים - דבר, 1946
  •  
    סימון ארצט פייבוריט - דבר, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    המאורע בתל אביב, אקמן - הארץ, 1946
  •  
    המאורע בתל אביב, אקמן - הארץ, 1946
  •  
    המאורע בתל אביב, אקמן - הארץ, 1946
  •  
    המאורע בתל אביב, אקמן - הארץ, 1946
  •  
    סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט פייבוריט - דבר, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    עסיס עגבניות - דבר, 1945
  •  
    סיגריות סימון ארצט - דבר, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    קומפוטים עסיס - דבר, 1945
  •  
    עסיס, ברכות לראש השנה - במעלה, 1945
  •  
    עסיס, אחים בז'רנו, ברכות לשנה החדשה - דבר, 1945
  •  
    סיגריות סימון ארצט פייבוריט - דבר, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    קומפוטים עסיס - דבר, 1945
  •  
    סיגריות אמפייר - פלסטיין פוסט, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    אמפייר, סיגריה וירג`יניה - הארץ, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    זבלים חימיים, ש' מזל - הארץ, 1945
  •  
    סיגריות סימון ארצט פיבוריט - דבר, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט פייבוריט - פלסטיין פוסט, 1947
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    משקה יפארנג`, עסיס - הארץ, 1945
  •  
    סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    אמפייר, סיגריה וירג`יניה - פלסטיין פוסט, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט - הארץ, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות אמפייר - הארץ, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    אמפייר סיגריה וירג`יניה - הארץ, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    אמפייר סיגריה וירג`יניה - פלסטיין פוסט, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    אמפייר סיגריה וירגי`יניה - פלסטיין פוסט, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    משקה יפארנג`, עסיס - פלסטיין פוסט, 1945
  •  
    פליז מס' 1 - פלסטיין פוסט, 1945
  •  
    סיגריות סימון ארצט - הארץ, 1945
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות סימון ארצט - הארץ, 1945
  •  
    מפעל מיוחד להצלה ועליה - הארץ, 1945
  •  
    עסיס, קטשופ עגבניות - פלסטיין פוסט, 1941
  •  
    עסיס, פלחי אשכוליות - פלסטיין פוסט, 1945
  •  
    עסיס, מוצרי פֵּרות וירקות - Life in Palestine, 1944
  •  
    פליז מס' 1 - הארץ, 1945
  •  
    עסיס, מרק עגבניות - הארץ, 1944
  •  
    עסיס, מרק עגבניות - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    עסיס, פלחי אשכוליות - דבר, 1944
  •  
    עסיס, כרוב חמוץ - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    עסיס, קטשופ עגבניות - דבר, 1944
  •  
    עסיס, פלחי אשכוליות - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    ריבות עסיס - דבר, 1944
  •  
    ריבות עסיס - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    עסיס, כרוב חמוץ - דבר, 1944
  •  
    משקה עסיס יפארנג' - דבר, 1944
  •  
    משקה עסיס יפארנג' - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    משקה עסיס יפארנג' - דבר, 1944
  •  
    משקה עסיס יפארנג' - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    משקה עסיס יפארנג' - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    סיגריות אטלנטיק וירג`יניה - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    משקה יפארנג`, עסיס - Life in Palestine, 1944
  •  
    סיגריות כְּסַנְתִּי - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    עסיס - ג'רוזלם פוסט, 1943
  •  
    עסיס, הוזלת מחירים - הארץ, 1944
  •  
    עסיס, הוזלת מחירים - פלסטיין פוסט, 1944
  •  
    סיגריות אטלנטיק וירג`יניה - הארץ, 1944
  •  
    עסיס - הארץ, 1943
  •  
    עסיס, איכות לפני המלחמה - פלסטיין פוסט, 1943
  •  
    עסיס, איכות לפני המלחמה - דבר, 1943
  •  
    סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1943
  •  
    עסיס, מרק עגבניות - פלסטיין פוסט, 1942
  •  
    נייר טרום מלחמתי לסיגריות סימון ארצט - דבר, 1942
  •  
    מיץ עסיס - הארץ, 1942
  •  
    סיגריות דפנה - דבר, 1942
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סימון ארצט (הדוגמן: גבריאל שמיר) - הארץ, 1942
  •  
    סיגריות דפנה - Life in Palestine, 1942
    לקוח: אחים בז'רנו
    אוסף: הספריה המרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל אביב
  •  
    מיץ עסיס - Life in Palestine, 1942
  •  
    סיגריות סימון ארצט, 1941
  •  
    סימון ארצט, סיגריות - פלסטיין פוסט, 1941
  •  
    ריבות מרמלדות עסיס - Life in Palestine, 1941-42
  •  
    סיגריות סימון ארצט - דבר, 1942
  •  
    סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1942
  •  
    סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1941
  •  
    סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1941
  •  
    קטשופ עסיס - Life in Palestine, 1941
  •  
    סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1941
  •  
    סיגריות דפנה - במעלה, 1941
    לקוח: אחים בז'רנו
    אוסף: מכון לבון
  •  
    סיגריות סימון ארצט - פלסטיין פוסט, 1941
  •  
    סיגריות סימון ארצט - דבר, 1941
  •  
    רסק עגבניות עסיס - דבר, 1940
  •  
    מרק עגבניות עסיס - דבר, 1942
  •  
    סיגריות אודם - במעלה, 1941
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות אודם - פלסטיין פוסט, 1941
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגירות סימון ארצט - דבר, 1941
  •  
    סיגריות דפנה - פלסטיין פוסט, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דפנה עם פרסים - פלסטיין פוסט, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דפנה עם פרסים - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    כרוב כבוש עסיס - דבר, 1940
  •  
    אורנז`ד ממיץ עסיס - דבר, 1940
  •  
    פורד - פלסטיין פוסט, 1940
    לקוח: חברה א"י לאוטומובילים בע"מ
  •  
    פורד - תכנייה הבימה, 1940
    לקוח: חברה א"י לאוטומובילים בע"מ
  •  
    סיגריות אודם - פלסטיין פוסט, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דפנה - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    משקה אורנז'ד ממיץ עסיס - דבר, 1940
  •  
    משקה אורנז'ד ממיץ עסיס - פלסטיין פוסט, 1940
  •  
    סיגריות דפנה - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דפנה - דבר, 1940
  •  
    סיגריות אודם - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    הסנה, מגן לכל - דבר, 1940
  •  
    סיגריות דפנה - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות דפנה החדשות - פלסטיין פוסט, 1940
  •  
    מכוניות משא פורד - דבר, 1940
    לקוח: חברה א"י לאוטומובילים בע"מ
  •  
    סיגריות אודם - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    עסיס - פלסטיין פוסט, 1940
  •  
    עסיס המחודש התחיל בעבודה - דבר, 1940
  •  
    עסיס המחודש התחיל בעבודה - דבר, 1940
  •  
    עסיס - הארץ, 1940
  •  
    סיגריות אודם בלי פית שעם - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    סיגריות אודם בלי פית שעם - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו
  •  
    שירות פורד - פלסטיין פוסט, 1940
  •  
    סיגריות אודם - דבר, 1940
    לקוח: אחים בז'רנו