חדשות

טוגו – בודדיםחזרה

 •  
  עצמאות לטוגו 1960 / אירועים
 •  
  לזכר קונראד אדנאואר 1968 /אישים
 •  
  חנוכת נמל לומה 1968 /תחבורה פיתוח אירועים
 •  
  140 שנה למות גתה 1972 /אישים ספרות
 •  
  12 שנה לאגודה הבינלאומית לפיתוח ספריות באפריקה 1969 /ארגונים בינלאומיים ספרות פיתוח